Föregångare till vad vi i dag kallar bingo kan spåras till åtminstone 1500-talet och Italien. Spelet mognade efter hand till vad som vi i dag skulle kalla ett bingospel i Frankrike under slutet av 1700-talet. Vad som där spelades är den bingovariant som går under benämningen 90-bollars bingo i Sverige. Den är fortfarande mycket populär i flera länder. Faktiskt är det i huvudsak i Nordamerika och Skandinavien som 75-bollarsbingo är den dominerande bingovarianten. 75-bollarsbingo uppstod i USA i början av 1900-talet, och var ursprungligen ett spel som spelades på kringresande tivolin.

Detta spel hette ursprungligen ”Beano”, på grund av att torkade bönor användes för att markera dragna nummer. Det finns ett antal versioner av hur namnet sedan ändrades till bingo, men då namnet bingo var känt sedan länge, som benämning på ett mycket likartat spel, så är det inte så konstigt att namnet ändrades. Men liksom mycket som gäller bingons tidiga historia i USA är det mycket oklart. Edwin Lowe, känd spelmakare som bland annat populariserade Yatzy, brukar nämnas som en av de som i stor grad gjorde bingon populär i början på 1930-talet. Men han uppfann det inte, och hans historia om hur bingo fick sitt namn, att en man blev så upphetsad när han vann att han ropade ”bingo” i stället för ”beano” är med största sannolikhet inte sann.

Men hur det nu än är med den saken, så blev bingo snabbt populärt, och spred sig över USA. Bingohallar i USA drivs vanligtvis av kyrkor och välgörenhetsorganisationer, vilket ju påminner om hur det är i Sverige. Svenska bingohallar existerar ju främst för att stödja föreningslivet. Och om det är mycket oklart med bingons tidiga historia i USA, så vet vi rätt väl hur spelet kom till Sverige. Det var idrottsklubben Gunnarstorps IF som på hösten 1961 ordnade de första bingopartierna i Sverige, inspirerade av Danmark.

Bingo blev raskt populärt i hela landet, och bingohallar fanns i många städer. 1990-talet var sedan Svensk bingos guldålder: efter att det 1989 blev lagligt med pengavinster på bingo blev dessa markant mer populära. Detta, i kombination med Bingolottos framfart i Svenska TV-rutor ledde till en explosionsartad popularitetsökning. Men säg den lycka som varar för evigt. Under 2000-talet har Svensk bingo haft betänkliga problem. Bingohallar läggs ner i rask takt, och spelandet sker numera ofta på nätet. Om bingohallarna kan återta sin förlorade popularitet är tveksamt: konkurrensen från nätbingon gör nog att det är osannolikt.